Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndigheten för psykologiskt försvar värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen. 

Myndigheten startade 1 januari 2022 och har kontor i Solna och Karlstad. Det finns tre avdelningar; administrativa, operativa och förmågehöjande avdelningen.

Administrativa avdelningen säkerställer att myndigheten har en effektiv och rättssäker hantering av administrativa processer och ger stöd till myndigheten inom planering, uppföljning, ekonomistyrning, HR, juridik och kommunikation.

Operativa avdelningen arbetar med att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. En viktig del är att ta fram lägesbilder, analyser och rapporter kring aktörer och aktiviteter som kan utgöra hot mot sårbarheter i samhället samt föreslå relevanta motåtgärder. Avdelningen utvecklar även metoder och teknik för att identifiera och bemöta otillbörlig informationspåverkan, vilket sker i samverkan med andra berörda myndigheter.

Förmågehöjande avdelningen arbetar med att utveckla och stärka samhällets samlade förmåga till psykologiskt försvar. I detta ingår att ge stöd till befolkningen, myndigheter, kommuner, media, frivilliga försvarsorganisationer och civilsamhället i övrigt samt verka för ökad samordning mellan dessa aktörer. Viktiga uppgifter är också att ansvara för utbildning, övning och kunskapsutveckling vilket bl.a. innebär att beställa, följa och förmedla forskning inom psykologiskt försvar.

Praktikplats

Från och med höstterminen 2023 har vi möjlighet att ta emot ett mindre antal praktikanter, som har en koppling till en, för oss relevant, universitets-högskoleutbildning. 

Du som är intresserad av praktikplats, skicka in din intresseanmälan via vårt rekryteringssystem Varbi. 


Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ospecificerad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer MPF/2023:82
Kontakt
  • Åsa Wahlén, 010-1837000
Publicerat 2023-02-23
Sista ansökningsdag 2023-04-09

Tillbaka till lediga jobb